Smaller Default Larger

Reimpex-Meesenburg - O firmie

Szanowni Państwo


„W dniu 15. XII. 2008 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie dwóch spółek, tj. Reimpex Polska Sp. z o.o. w Żarach oraz M.Meesenburg Sp. z o .o. w Gdańsku, które obecnie działają pod firmą „REIMPEX–MEESENBURG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarach”.

Trochę historii... Obie łączące się spółki powstały w 1993 r. i zajmowały się podobną działalnością, tj. sprzedażą okuć obwiedniowych oraz innych akcesoriów do produkcji stolarki budowlanej, a także sprzedażą oraz serwisowaniem maszyn – nowych i używanych - do produkcji stolarki budowlanej. Spółka „Reimpex Polska” obsługiwała klientów na obszarze Polski południowej oraz centralnej poprzez oddziały w Żarach, Łodzi, Gliwicach i Lublinie. Spółka „M.Meesenburg” obsługiwała klientów w rejonach Polski północnej poprzez oddziały w Gdańsku, Ełku i Toruniu. Obie łączące się Spółki przeżywały okresy dynamicznego rozwoju aż do 2002 roku, zaś kolejne lata zaznaczyło zmniejszenie obrotów. Już w latach 2006–2007 właściciele obu spółek doszli do przekonania o celowości dalszego rozwoju na drodze fuzji, tj. połączenia ich w celu wzmocnienia pozycji rynkowej. Poszukiwano optymalnego sposobu realizacji tego zamierzenia.


Na początku 2008 roku przedstawiciele Reimpex Baubedarf GmbH w Gutersloh, mający 100 proc. udziałów Reimpex Polska Sp. z o.o. w Żarach oraz M.Meesenburg GmbH w Flensburg, dysponujący 100 procentami udziałów M. Meesenburg w Gdańsku uzgodnili, że Reimpex Baubedarf GmbH kupi całość udziałów M.Meesenburg Spółka z o.o. w Gdańsku, z zamiarem połączenia obu firm. Efektem połączenia polskich spółek było przeniesienie całego majątku M.Meesenburg na Reimpex Polska, w zamian za udziały wydane właścicielowi. Istotnym ułatwieniem procedury był fakt, że obie łączące się spółki od 1. 07. 2008 r. pozostawały pod kontrolą jednego właściciela i jednocześnie jedynego wspólnika - firmy Reimpex Baubedarf GmbH. Połączenie miało zatem charakter porządkujący, 

tym niemniej wymagało przeprowadzenia całego procesu zgodnie z procedurą wymaganą przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o rachunkowości. Proces połączenia dobiegł końca 15. 12. 2008 r. Konsolidacja oraz harmonizacja funkcji i służb prowadzi bowiem do poprawy ich obsługi poprzez doskonalenie sieci dystrybucji, informatyzację procesów zamówienia i dostawy, usprawnienie całego łańcucha dostaw. W trosce o Klientów, już w październiku 2008r. przekazano im informację o realizowanym procesie łączenia spółek. W grudniu zaś powiadomiono o zakończeniu tego procesu. Przekazywanie informacji istotnych zamierzeniach oraz istotnych zdarzeniach traktujemy jako element pogłębiania więzi z naszymi Klientami – lepsza znajomość ułatwia wzajemne kontakty i zrozumienie. Zarząd spółki jest przekonany, że wykorzystanie marketingowych, organizacyjnych i ekonomicznych korzyści płynących z połączenia, wpłynie na po

prawę pozycji rynkowej oraz finansowej i pozwoli umocnić wizerunek spółki jako rzetelnego, wiarygodnego partnera gospodarczego wobec dostawców oraz Klientów. Po zakończeniu etapu organizacyjno-prawnego połączenia, przechodzimy do pracy organicznej. Przyjęta przez spółkę strategia zakłada dalszy jej rozwój poprzez intensyfikację obrotów a także działania ekstensywne, jak rozszerzenie oferty asortymentu wyrobów własnej produkcji Zamierzamy kontynuować wszystko, co było dobre w doświadczeniach obu połączonych firm.

… teraźniejszość. Przełom 2010 i 2011 roku przyniósł wiele zmian. Z uwagi na niską rentowność oraz zatory płatnicze kontrahentów, Spółka zakończyła prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji artykułów do produkcji stolarki otworowej. Nowa strategia dla Spółki zakłada rozwój produkcji konstrukcji stalowych, wyposażenia i systemów transportowych dla producentów szkła oraz stolarki budowlanej. Prowadzone są sondaże możliwości wejścia na inne rynki zbytu, nie związane z branżą budowlaną.

Zwiększamy powierzchnię produkcyjną oraz modernizujemy park maszynowy. Pierwsze efekty przynoszą działania w krajach UE jaki i na rynku krajowym. Powyższe zmiany wymagały działań restrukturyzacyjnych zarówno w sferze finansów jak i zatrudnienia. Kontynuujemy działania prowadzące do udowy marki Reimpex-Meesenburg, jako producenta konstrukcji stalowych. Takie też jest nasze miejsce w strukturze Spółek z grupy gb Meesenburg OHG /Niemcy/.

Naszym celem jest ciągły rozwój. Jesteśmy przekonani, że decyzje przez nas podejmowane znajdą zrozumienie wśród naszych partnerów handlowych.           Zmieniamy się dla Was.


Z wyrazami szacunku i poważania 

Grzegorz Pilarski

Prezes Zarządu